Gennem FabLab sigter vi efter, at hjælpe og styrke undervisere og elever i at skabe problemformuleringer, undersøge problemfelter, skabe løsninger og analysere egne samt andres artefakter. Vi arbejdet bl.a. med fokus på FN’s 17 Verdensmål, men tager et lokalt udgangspunkt i arbejdet med alt fra klimaforandringer til mobile apps. 

Alt dette er med til at udvikle et læringsmiljø, hvor vores børn og unge får de bedste muligheder for, at tilegne sig det 21. århundredes kompetencer, som i dag udtrykker de forventninger og krav der stilles til hele arbejdsstyrken, og som man i stadigt stigende grad skal leve op til for overhovedet at komme ind på arbejdsmarkedet.