FabLab Middelfart på Østre skole er prototypeværksted (FABrikationsLABoratorier), der sigter på at fremme nyskabelse, entreprenørskab og innovation gennem designtænkning, digital fabrikation og programmering.

FabLab er et udspring af Makerspace tankegangen.I FabLab Middelfart har vi fokus på interaktionen mellem skabelse, leg og læring.

  1. 2018 FabLab Middelfart startes op.
  2. 2019 FabLab skaber superbrugere certifikater til folkeskole undervisere.
  3. 2020 FabLab Middelfart deltager i FabLab@Schools pioner uddannelse af undervisere.
  4. Fremtid...

En af vores hovedopgaver er at uddanne og understøtte lærerne og eleverne i at mestre det 21. århundredes kompetencer. Man lærer altså ikke kun at producere, men også at undersøge, udvælge, problemløse, argumentere og reflektere over sin proces og sit slutresultat.

Vores metode er at tage udgangspunkt i problemstillingen og derefter tilslutter vi de fag og teknologier der kan hjælpe til at løse opgaven, med det formål at myndiggøre eleverne i de teknologiske redskaber.