En af vores hovedopgaver er at uddanne og understøtte lærere samt elever i at mestre det 21. århundredes kompetencer. Man lærer altså hos FabLab Middelfart ikke kun at producere, men også at undersøge, udvælge, problemløse, argumentere og reflektere over sin proces og sit slutresultat.

Dette gør vi igennem en bred vifte af projekter, som I har mulighed for at undersøge via nedenstående.

Luk alle
Åben alle

Kommunepartnerskabet, FabLab@School, udvikler gennem det Villumfondsfinansierede projekt ‘FabLab KlimaLab’ 8 undervisningsforløb på tværs af de fire kommuner. Undervisningsforløbene henvender sig til forskellige trin og fag, men har CO2-reduktion, design og teknologi til fælles, samtidig med, at forløbene giver eleverne handlingskompetencer. Dette er et samarbejde med Hyllehøjskolen i Middelfart Kommune. Projektet kører fra 2021 til 2023.

Læs mere om Klimakaldet

Book teknologi her booking

Et af projekterne som kommunepartnerskabet, FabLab@School, samarbejder om, er det A.P. møllerfinaniserede ‘Teknologiforståelse gennem design og fabrikation’. Her uddanner de fire kommuner tilsammen 60 lærer om året inden for teknologi, design og fabrikation på den 2-årige pioneruddannelse. Projektet kører fra 2020 til 2024 og alle folkeskoler i Middelfart Kommune deltager.

Læs mere her FabLab@School

Naturfagsmaraton

Elever i 5. eller 6. klasse i Middelfart Kommune deltager i Naturfagsmaraton, som er et undervisningsforløb der afvikles i hele landet. Eleverne arbejder med forskellige opgaver på egen skole og deltager efterfølgende i en kommunal konkurrencedag i foråret. Her præsenteres de bedste løsningsforslag. FabLab Middelfart er Middelfart Kommunes tovholder på forløbene.

Læs mere om naturfagsmaraton

Edison

Projekt Edison er et landsdækkende forløb, hvor elever i 6. eller 7. klasse udarbejder innovative produkter som svar på et tema eller en problemstilling. Eleverne får gennem Projekt Edison kendskab til koncept- og produktudvikling og arbejder inden for entreprenørskab og innovation. Eleverne dyster herefter først i lokalfinaler og derefter i landsfinalen i efteråret. FabLab Middelfart er Middelfart Kommunes tovholder på projektet.

Læs mere om Edison

Co-Learn

Erasmusprojektet Co-Learn er et samarbejde på tværs af England, Holland, Sverige, Finland og Danmark, hvor der udveksles erfaringer fra corona-tiden og dens betydning for skolerne i de forskellige lande. Gennem besøg i de fem lande får deltagere indblik i skolernes hverdag og mellem hvert besøg afprøves såkaldte ‘action research’ hjemme på egen skole. Projektet kører fra 2021 til 2023. Dette er et samarbejde med Strib Skole og Båring Skole i Middelfart Kommune.

 

 

Læs mere om Co-Learn

Den Bæredygtige DesignSkole - med Udsyn

Den Bæredygtige DesignSkole - med Udsyn er blended learning ugeforløb for elever i udskolingen. Forløbene fokuserer på FN’s 17. verdensmål og er struktureret som en designproces. I løbet af ugen vil elever arbejde med forskellige faser af designprocesmodellen og til sidst udvikle løsninger på en designudfordring relateret til ugens emne og verdensmål. Forløbene kan afvikles både ved fysisk tilstedeværelse og som fjernundervisning.

Du finder forløbene på google site

Teksperimentet

Teksperimentet er et projekt udviklet af Teknologipagten. Eleverne føres gennem video- og idéudviklingsmateriale fra afprøvning af en bestemt teknologi til udvikling af et produkt, som svar på en bestemt problemstilling. FabLab Middelfart og udvalgte skoler i kommunen deltog i projektet fra 2019 til 2021. 

Se og brug teksperimentets materiale