Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

MULIGHED FOR DELTAGELSE

Kommunens Folkeskoler såvel som andre uddannelsesinstitutioner har mulighed for at indgå i samarbejde med FabLab Middelfart. Nedenstående skema viser forskellige grader af partnerskab, hvilke krav der stilles til udpegning af pionerer og hvilke muligheder det giver.

 

Skema over uddannelsesinstitutioners muligheder for partnerskab

 

Folkeskoler

Partnerskaber er gratis for Folkeskoler i Middefart Kommune - ligesom det også er gratis for kommunens Folkeskoler at anvende lokaler og teknologier.

 

Lokalefordeling

Ønske om anvendelse af lokaler til et kommende skoleår imødekommes efter angivelse af ønsker inden 1. marts iht. følgende prioriteringsrækkefølge:

  1. Partnerfolkeskoler
  2. Øvrige partnere
  3. Øvrige

I løbet af et skoleåret tildeles lokaler efter først til mølleprincippet.

Partnerskoler kan forvente råderet over et lokale i mindst 20 perioder af 3 timers varighed. Såfremt en skole vælger at anvende Makerspace/FabLab i stedet for at få fabrikationsteknologier til egen skole får yderligere 20 perioder af 3 timers varighed.

 

Perioder til lokalefordeling

Såfremt der bliver stor efterspørgsel for lån af FabLab/Makerspace vil udlån af lokalerne blive opdelt i faste perioder iht. nedenstående skema:

 Periode:

Start:

Slut:

 Forbeholdt:

 1.

    08:30    

    11:30   

 Grundskolen

 2.

11:40

13:40

 Grundskolen

 3.

13:50

16:50

 

 4.

17:00

20:00

 

 

Mulighed for støtte

Hvert niveau af partnerskab inkluderer 12 timers didaktisk eller teknisk orienteret støtte, der kan bruges til.

  • Opsætning eller vedligehold af udstyr
  • Superbrugeruddannelser
  • Introduktion til teknologier
  • Aktionslæring
  • Sparring om undervisningsforløb

Forespørgsel om støtte kan angives i kommentarfelt ifm. booking eller fremsendes pr. mail.

 

Lån af teknologier

Det er muligt at låne/leje teknologier gennem FabLab Middelfart. Udlån jf. skemaet ovenfor gratis for partnere.

Anvendelse af lånte digitale fabrikationsteknologier skal støttes/superviseres af en Superbruger.

Permanent udlån

Partnere der vælger at etablere et 'digitalt værksted' på skolen har mulighed for permanent at låne én 3D-printer, én Scan'n'Cut samt et sæt med diverse tilbehør til Micro:Bit og evt. et klassesæt af Arduino microcontrollere.

Det permanente udlån er betinget af skolens aktive engagement i FabLab-projektet, herunder deltagelse i pionernetværksmøder og årlig udbredelsesworkshop.

Partnere der har teknologi i permanent udlån skal foretage almindelig vedligehold af teknologien.

Midlertidigt udlån

Partnere kan låne og øvrige kan leje teknologier af FabLab Middefart fx i forbindelse med emneuger eller projekter på skolen.

 

Pris

Priser for partnerskaber er angivet eksl. moms og baseret på FabLab Middelfarts normale prissatser tillagt en rabat stigende på mellem 10%-25%.